prawnik

661 222 023

Kancelaria Radcy Prawnego Waldemara Jabłońskiego zapewnia kompleksową obsługę prawną,
a także doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu:

prawa
rodzinnego

prawa
cywilnego

prawa
administracyjnego

prawa handlowego
i gospodarczego

windykacji
wierzytelności

prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych

zadośćuczynień
i odszkodowań

…wszystkim kategoriom podmiotów występującym w prawie, w szczególności:

 • osobom fizycznym
 • osobom prawnym
 • przedsiębiorcom
 • stowarzyszeniom
 • fundacjom
 • jednostkom organizacyjnym posiadającym podmiotowość prawną.

Kancelaria zapewnia zachowanie w pełnej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Klienta. Jednocześnie dąży do udzielenia fachowej porady lub usługi prawniczej mającej na celu jak najlepszą ochronę interesów Klienta. Każda sprawa powierzona Kancelarii jest traktowana indywidualnie i prowadzona w sposób rzetelny i profesjonalny z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, a także aktualnej linii orzeczniczej sądów.

Radca prawny Waldemar Jabłoński, prawnik, niezależny fachowy pełnomocnik i  praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Aplikację radcowską odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze. W rezultacie zdania egzaminu radcowskiego uzyskał uprawnienia zawodowe i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/ZG/619.

Radca prawny Waldemar Jabłoński specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach z zakresu prawa:

 • cywilnego,
 • gospodarczego,
 • handlowego,
 • pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • a także z zakresu prawa rodzinnego (duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i o separację).

Swoje zainteresowania zawodowe kieruje także ku sprawom karnym (w szczególności ku sprawom z zakresu prawa karnego gospodarczego), w których może występować jako obrońca oskarżonych lub pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych.

661 222 023

Kancelaria Radcy Prawnego

 • Waldemar Jabłoński
 • NIP: 9730832137
  REGON: 081093205
 • ul. Jedności 5,
  65-018 Zielona Góra
 • +48 661 222 023
 • w.jablonski@prawnicy-zg.pl

Szybki kontakt